โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกได้ที่นี้