โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมจาก Thai PBS
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตสื่อ สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนร่วมกับบริษัท Thai PBS ได้จัดกิจกรรม เรียนรู้ทันสื่อยุคปัจจุบัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยพี่ๆทีมงานได้ให้ความรู้กับนักเรียนในการใช้สื่อออนไลน์ ในปัจจุบันและให้ข้อคิดต่างๆพร้อมแจกของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ