โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ “สื่ออ่าน สร้างสุข เพื่อเด็ก”
วันที่ 11 มกราคม 2562 
ณ วัดเจ็ดยอดวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมทอดผ้าป่าหนังสือ “สื่ออ่าน สร้างสุข เพื่อเด็ก” ณ วัดเจ็ดยอดวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ให้เกียรติเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส

 

ภาพ    : นางสาวรัชฏาพรรณ  ธรรมธิ
ข้อมูล  : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>ที่นี้ได้เลยนะคะ

gmail988234

g33eail988234