โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการบูชาเสาอินทขิล
ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562
ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการบูชาเสาอินทขิล สำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีล้านนาของท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่ และเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากหลักสูตรในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ