โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่​

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของไทย โดยช่วงเช้ามีการประดิษฐ์กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ และช่วงบ่ายเป็นการประกวดหนูน้อยน้อยยี่เป็งและหนูน้อยยี่เป็ง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผศ.ดร.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ให้เกียรติเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดหนุ่มน้อยยี่เป็งและหนูน้อยยี่เป็ง โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ