โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018  โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 รุ่น คือรุ่น junior ( อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์) ชื่อทีม oh my gosh  และรุ่น pre - teenage(อายุ 10-14ปี บริบูรณ์) ชื่อทีม heyday  ซึ่งรับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศเมื่อวันที่ 3-4 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ทีม HEYDAY (เฮย์เดย์) ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 รุ่น Pre-teenage และ ทีม OMG (โอ้ มาย ก้อด) ได้รับรองชนะเลิศอันดับ1รุ่น Junior ซึ่งทั้ง 2 ทีม ได้เข้ารับการพระราชทานถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One และแสดงการเต้น ต่อหน้าพระที่นั่งองค์ประธานโครงการ ได้ทอดพระเนตร ยังความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจสู่ชาวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

 

ขอขอบคุณรูปภาพ – ข้อมูล : งานประชมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / โครงการ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018

 

ชมประมวลภาพการแข่งขันทั้งหมด ได้ที่
รุ่น Pre - Teenage 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ >> Click     

รุ่น Junior 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ            >> Click     

รุ่น Junior 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 2         >> Click     

ทูลกระหม่อมเสด็จพระราชทานรางวัลประกวดTO BE NUMBER ONE DANCE 2018 >> Click