โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 


 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี โครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีประธานการดำเนินงาน อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชุม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ในเนื้อหา อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา นอกเหนือจาก การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ภาพ : นางสาวระพีพรรณ  นะที .ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รร.
ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล

ดูรายละเอียดข่าว เพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ