โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

พิธีอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 7 คน 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎใหม่ ได้จัดพิธีอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 7 คน ที่เข้ามาฝึกสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ และคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และในโอกาสนี้ มีพิธีอำลาพี่ ป.6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความตื้นตันใจและความประทับใจ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ

weggtts23434