โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมทางการศึกษา "what to do at a classical music concert" 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารปฐมวัยชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ วง Super Brass Ensemble นำทีมโดย คุณนรเศรษฐ์ อุดาการ คุณคมศักดิ์ อุบลน้อย คุณพัชรพันธ์ แก้วโชติ คุณศวิตา ฉายาบล คุณเกียรติศักดิ์ จำปา และคุณเกษมสันต์ สินธุ์เขียว ในการจัดคอนเสิร์ตกิจกรรมทางการศึกษา " what to do at a classical music concert" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงคอนเสิร์ตคลาสสิคและเพื่อเสริมสร้างความเป็นสากลและสร้างระเบียบวินัยที่ดีให้กับนักเรียนชมรมดุริยางค์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารปฐมวัยชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ