โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ป้องกัน COVID-19​
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
ณ อาคารปฐมวัย และอาคารประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมโดยบุคลากรกองอาคารสถานที่ นำถังสเปรย์น้ำผสมยาฆ่าเชื้อ ตระเวนพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งแผนกปฐมวัยและแผนกประถม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ