โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
และทีมงาน To be number one ให้กำลังใจนักเรียน
และร่วมสนับสนุนงบประมาณก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
Hip hop international 2019 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 
   

 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ท่านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงาน To be number one ได้พบปะให้กำลังใจนักเรียน และร่วมสนับสนุนงบประมาณ ก่อนออกเดินทางไปแข่งขัน Hip hop international 2019 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในการเดินทางไปแข่งขันในนามตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ