โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจร
โรงเรียนสาธิตกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่​ 24 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​
และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร​

 

 
 
 
 

 

เมื่อวันที่​ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร​ ครู​ บุคลากร​ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจรโรงเรียนสาธิตกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เรืองเดช​ วงศ์หล้า​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ​ ​พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน​ให้การต้อนรับ​ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา

จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน​ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ