โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

สาธิต มร.ชม. คว้ารางวัลการแข่งขันหมากรุกสากล

          เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้น ป.3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหมากรุกสากลรายการ 17th ASEAN+ AGE Groups Chess Championships 2016 Qualification ในรุ่น Girls Under 8 จากการแข่งขัน เมื่อวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2558ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกสากลรายการ 17th ASEAN+ AGE Groups Chess Championships 2016 ในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีนักกีฬาหมากรุกสากลเข้าร่วมการแข่งขันจากต่างประเทศทั้งหมด 13 ประเทศ  รวมจำนวน 343 คน ผลการแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับที่ 4 ของประเภททีมในรุ่น Girls Under 8