โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

 

อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ การจัดตกแต่งสถานที่สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยใช้พืชพักสวนครัวและรั้วกินได้ เพื่อให้บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามยิ่งขึ้น

 

ภาพ -  ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวทิพานัน  นันตาราช และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ