โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรีนสาธิตฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันไข่ตกตึก
ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่ 

 

 
 

 

                    โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรีนสาธิตฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันไข่ตกตึก ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ " Wichai Science Fair 2018" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีท่านธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงนิทรรศกาลทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยมี โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ไนท์ซาฟารี และบริษัท RoboMind by MindEd Innocent Center การแข่งขันประกอบด้วย 1.การแข่งขันไข่ตกตึก (มีนักเรียนต่างสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน) 2.การแข่งขันหอคอยหลอดกาแฟ 3.การแข่งขัน Science Rally 4.การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ โดยพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากท่านชุมพล รัตน์เลิศลบ ที่ปรึกษาของโรงเรียนวิชัยวิทยา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนจำนวน 9 คน จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย เด็กหญิง ณัฐกฤตา เราเท่า
เด็กหญิง ศุภิชชา สุเป็ง เด็กชาย นิติรัฐ จันทน์หอม เด็กชาย ภูวสิษฎ์ วิศิษฎ์ฐากูร เด็กชาย ปภังกร เทพภาพ เด็กชาย กฤษนัย พันธ์เสนา
เด็กชาย ขวัญชัย กองคำ เด็กชาย ทัพพเศรษฐ์ ผกานนท์ เด็กชาย ทัตเมธา สอนภิรมย์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นางกนกวรรณ มณีวรรณ และนายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล โดยทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไข่นรก ของ เด็กชาย ขวัญชัย กองคำ เด็กชาย ทัพพเศรษฐ์ ผกานนท์ เด็กชาย ทัตเมธา สอนภิรมย์
ได้รับรางวัลเป็นรถจักรยาน จำนวน 3 คัน ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอให้รักษาความรู้ ความสามารถนี้สืบต่อไป


ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิชัยวิทยา

ข้อมูล : มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ