โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันหมากรุกสากล
รายการ 4th Eastern Asia Youth Chess Championship
ระหว่างวันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ น้องเจียเจีย เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 ที่เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกสากล รายการ 4th Eastern Asia Youth Chess Championship และสามารถกวาดรางวัล รวมจำนวน 3 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
Standard Game : เกมส์มาตรฐาน
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
Rapid Game : เกมส์เร็ว
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
Blitz Game : เกมส์เร็วสายฟ้า

โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ