โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


การแข่งขัน To Be Number 1 Dancercise ChiangMai 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่นเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว รอบชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่และเป็นตัวแทนไปชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ ทีม oh my Gosh ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่