โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแนะแนวการเรียนต่อในระดับมัธยมของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
   

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้เข้ามาแนะแนวการเรียนต่อในระดับมัธยมของโรงเรียนทั้งสองโรงเรียน เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนสาธิตฯ ณ ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ