โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

การแข่งขันกีฬาลีลาศประเภท Latin American รุ่น Juvenile 2
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์”
เมื่อวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2561

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.อัครณัฏฐ์ แมคโดโกลด์ และด.ญ.ชนัญธิดา ก๋องคำ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาลีลาศประเภท Latin American รุ่น Juvenile 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” เมื่อวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2561 และเป็นตัวแทนเยาวชนภาค 5 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง / นายทศพล  ยานันท์

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ

webms23434