โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

        สองหนูน้อยนักลีลาศ จากรั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าเหรียญทอง การแข่งขันลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน class E ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 "เพชบุระเกมส์" ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน ได้แก่ ด.ช.อัครณัฏฐ์ แมคโดโกลด์ และด.ญ.ชนัญธิดา ก๋องคำ เข้าร่วมการแข่งขัน ลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน class E ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 "เพชบุระเกมส์" เมื่อวันที่ 27 เมษายน -1 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลปรากฎว่า ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน class E และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาภาค 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


ภาพ : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนินนักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โพลส โดย นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ