โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

การทำความสะอาด (Big Cleaning)
และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

 

 
 
 

 

ตามที่ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

อีกทั้งในวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ โดยมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมงานในบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งโรงเรียนมีความห่วงใยต่อ ครู นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครองทุกท่าน จึงงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 - 13 ธันวาคม 2563 โดยจะดำเนินการทำความสะอาด (Big Cleaning) และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

ในการนี้เทศบาลนครเชียงใหม่​ แขวงนครพิงค์ ได้ให้การสนับสนุนฉีดพ่นล้างทำความสะอาดพื้น เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตฯ ทั้งแผนกปฐมวัยและประถมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563

โรงเรียนสาธิต❤️ใส่ใจ❤️ห่วงใยนักเรียนทุกคน

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ