โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


  • ด.ญ.อรจิรา มีบุญ ชั้น ป.6/2
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ว่ายน้ำผีเสื้อ 25 เมตร 12 ปีหญิง สถิติ 00.15.37 นาที /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 12 ปีหญิง สถิติ 00.14.52 นาที และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ายน้ำผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีหญิง สถิติ 00.34.10 นาที ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

  • และ ด.ช.ปราชญ์ มาลัย ชั้น ป.3/1
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 8 ปี ชาย สถิติ 00.18.32 วินาที และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 25 เมตร 8 ปี ชาย สถิติ 00.18.98 นาที ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

 


ติดตามรายละเอียดได้ที่ FACEBOOK >>  คลิกเลือก >>>