โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมวันฮาโลวีน 2018
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

 
 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของวันสำคัญในต่างประเทศ  อีกทั้งนักเรียนยังสนุกสนานกับการแต่งกายเป็นผีในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งทางโรงเรียนได้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่แต่งกายเป็นผีได้ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ

ภาพ    : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล  : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ

GCLUBคาสิโนออนไลน์