โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ SEA-Teacher Project
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอต้อนรับ Miss Amanda Putri Ekawati , Miss Anastasya Kurnia Dewi และ MissAnanda Rizki Amalia นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคมนี้
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ