โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

121546.jpg
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีนงใหม่ ชื่อทีม HEYDAY

เข้าร่วมการแข่งขัน THE GREATEST DANCE อายุไม่เกิน 18 ปี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 10,000 บาทและ รางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

ภาพ นางวรารัตน์ หมอดู

ข่าว นางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ