โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น​ เพื่อเป็นการให้นักเรียนเห็นความสำคัญของน้ำและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ