โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”
ระหว่างวันที่ 9 – 15 ธันวาคม  2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 
 
 
 
 
 

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 15 ธันวาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จำนวน 14 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  อุตรดิตถ์  นครสวรรค์ พิบูลสงคราม  มหาสารคาม บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วไลยอลงกรณ์ฯ  สวนสุนันทา ราชนครินทร์ ร้อยเอ็ด เลย พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ และเชียงใหม่ 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ