โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคณพศ ศุภวรางกูล เด็กชายศุภเศรษฐ์ นิเทศศิลป์ และเด็กหญิงชนกานต์ ฟูกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ -  ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายทศพล  ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ

HUC99 สล็อตออนไลน์