โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ C A M P A O
ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 กันยายน 2562

 

 
 


 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกานต์สินี ไชยวารินทร์ เด็กชายสิทธินนท์ สั่งสินทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ เด็กชายตรีเพชร กุณกัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เด็กชายพนธ์ภิรัตน์ อ่ำศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการ CMPAO รอบชิงชนะเลิศ โดยมีคุณครูไพรสันต์ สุวรรณศรีและคุณครูทศพล ยานันท์ เป็นครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ในการแข่งขันรายการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ