โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th
กิจกรรมตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมวันตรุษจีน

รางวัลชนะเลิศ รายการ TO BE NUMBER ONE 2024

รายการ “ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ”

ต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ

เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2566

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ศึกษาและเยี่ยมชม เพื่องานวิจัย

ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคธัญพืชไม่ขัดสี

ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน

เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตฯ

เด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

เกียรติบัตร เยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์

ระจำปี 2566 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

รางวัล หนึ่งร้อยครูดี

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ

merry Christmas ประจำปี 2023

รางวัลการแต่งกายดีเด่น และกิจกรรมการพับต้นคริสต์มาส

รางวัลชนะเลิศรุ่น Junior

การแข่งขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2024

สอบเข้าเรียนต่อมัธยม (โครงการพิเศษ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ(โครงการพิเศษ)

สอบผ่านระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

ต้อนรับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศึกษาดูงานการศึกษาและพัฒนางานบริหาร เรียนรู้จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

รางวัลชนะเลิศฟุตบอล ระดับประเทศ

แชมป์และรองแชมป์ รางวัลชนะเลิศฟุตบอลประถมต้นและประถมปลาย "คชสารเกมส์" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ

งานกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "คชสารเกมส์" วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในหัวข้อ “การดำเนินงานการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่“

ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศอาเซียน

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

รางวัลเหรียญทอง แชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

รางวัลเยาวชนดีเด่นสาขากีฬาและนันทนาการ

วันเยาวชนแห่งชาติ สำนักเทศบาลนครเชียงเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศฟุตซอลเทศบาลนครเชียงใหม่

การแข่งขันฟุตซอล ในโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (Chiang Mai the Happy City of Learning) ประจำปี 2566

รับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA-Teacher Project ที่เดินทางมาสังเกตการสอนและทดลองสอน

กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่

กิจกรรมวอล์คแรลลี่พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ได้จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ในด้านการลดการเผาขยะในชุมชนและขยะการเกษตร

โครงการเด็กยุคใหม่ใส่ใจมารยาท

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปี2566

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์โดยมีการแข่งขันคณิตคิดเร็วในแต่ละระดับชั้น และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกาดหมั้วคัวละอ่อน

ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ Dyned และ Neo study

ผ่านการทดสอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Dyned และ Neo study

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรม วันภาษาไทย ปี 2566

กิจกรรมวันภาษาไทย และอีกทั้งยังมี แสดงดนตรีจากวงสาธิตแบรนด์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

กิจกรรมเข้าพรรษาประจำปี 2566

ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน และกำหนดค่าเป้าหมายเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

วันแห่งการนำเสนอโครงการ Project Approach

วันแห่งการนำเสนอโครงการ Project Approach บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Project Approach ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสาธิตฯ ได้ทำโครงการ Project Approach บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม"รักษ์ภาษาไทย" วันสุนทรภู่

คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"รักษ์ภาษาไทย" วันสุนทรภู่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

คณะครูและนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 และ กิจกรรมรับขวัญพวงคราม ระดับชั้นปฐมวัย ช่อที่ 41 และระดับประถมศึกษาช่อที่ 33

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี

แชมป์โลก 2023 ICU World Cheerleading Championships

ร่วมแข่งขันในรายการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก 2023 ICU World Cheerleading Championships ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2566 ณ เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565

แข่งขันมีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีชมพู สีฟ้า และสีเหลือง

โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย "การศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน "

ร.ต.ต.บุญเลิศ พูลผล รอง สว.(ป.)ฯ (ครูแดร์ ) สภ.ช้างเผือก ได้ดำเนินการอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระดับชั้น ป.6

เด็กหญิงปวันรัตน์ มูลใจ

การแข่งขันเทควันโด รายการชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ 2022

3 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ

รายการพะเยาสปรินเตอร์ประจำปี 2565

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565

ได้รับเมตตาจาก พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าอาวาส วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ประธานสนามสอบ

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

โครงการ "การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี แม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

เด็กยุคใหม่ ใส่ใจมารยาทงาม

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์และให้มีความรู้คู่คุณธรรม

กิจกรรม"วันลอยกระทง" ประจำปี 2565

กิจกรรมประดิษฐ์โคมล้านนา การประดิษฐ์กระทงจากกระดาษ และวัสดุธรรมชาติ

นักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เขตภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม Halloween Day 2022

โดยมีกิจกรรมการแสดง การตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน และการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม

คู่แฝด เด็กชายปุณยธร และเด็กหญิงปัณณธร แก่นรัตนะ

แข่งขันหมากรุกสากลเกมมาตรฐาน ระดับนานาชาติ Bangkok Chess Club Open Chess Tournament

ด.ญ.ธัญญ์รัตน์ ปัญญา รางวัลชนะเลิศ

การการประกวดหนูน้อย Halloween บิ๊กซีลำพูน

ประกวด ISUZU SALA Megic Eyes Coverdance 2022

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลในรายการประกวด ISUZU SALA Megic Eyes Coverdance 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

เด็กหญิงปณต เสมาเงิน

แข่งขันแบดมินตัน CMI badminton tournament ครั้งที่ 4

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิต

สัมนาในหัวข้อ "โครงการประกันคุณภาพการจัดการความรู้ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "

เด็กหญิงกุลวีย์ เทพวีระกุล

แข่งขัน Asian Grand Prix : AGP BANGKOK Regional Competition 2022

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมภู

แข่งขันรายการ CM TRAFFORD YOUTH CUP 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

เด็กชายพฤทธิ์ พรหมปัญญา

แข่งขันรายการ CM TRAFFORD YOUTH CUP 2022

เด็กหญิงปณต เสมาเงิน

การแข่งขันแบดมินตันในรายการ BAT-Yonex Far EasternBY SPIRIT Chiangmai CUP 2022

Halloween Kids Talent Contest

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Halloween Kids Talent Contest 2022

ต้อนรับคณะผู้บริหาร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนขณะดูหนังในโรงภาพยนตร์

กิจกรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 ในกิจกรรมดูหนังบันเทิงใจ

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ชวนน้องมาปลูกข้าว

คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ชวนน้องมาปลูกข้าว”

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย ปี 2565

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว มาดูงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ

รับรางวัลชนะเลิศประกวดชุดออเจ้า

กิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส 2

รางวัลพิเศษ จาก Bitkid by mk

การประกวด The Element 2022 ได้รับรางวัลพิเศษ 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ แบดมินตันหญิงเดี่ยว

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวอายุ 10 ปี รายการ happiness Sanpatong travel

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตฯจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

กวาดรางวัล 3 รุ่น 7 เหรียญรายการ

ในการแข่งขัน กีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ "THE CHEER THAILAND - NORTH CHAMPIONSHIPS 2022"

Hip Hop Doubies รุ่นอายุตำกว่า 12 ปี

การแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติด

ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงร่วมกับชมรมจิตอาสาหัตถศิลป์ล้านนา

ในการประกวดสุดยอดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๕

เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ลีกเยาวชน

ร่วมทีมจามจุรีจูเนียร์ในการแข่งขันฟุตบอล ลีกเยาวชน ocel songlom youth league 2022

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน ผลการดำเนินงานของจังหวัด

เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน ผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 7 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าศึกษาดูงาน

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ขบวนแห่กองผ้าป่ามหากุศล

ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินเขาด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2565

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่เข้าศึกษาดูงาน

กองผ้าป่ามหากุศลไปยังองค์พระมหาเจดีย์

องค์พระมหาเจดีย์ ด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

บริษัท DynEd International

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความก้าวหน้า

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

รำลึกและสดุดีพระสุนทรโวหาร(ภู่) กวีคนสำคัญของไทยและของโลก

แข่งขันประกวดเล่านิทาน

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดเล่านิทาน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด

รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันเต้นประกอบเพลง ระดับประถม เนื่องในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระบอบประชาธิปไตย โดยใช้ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการโหวต หรือ smart vote

รางวัลชนะเลิศ Chiangmai PAO.Dance

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี พร้อมรับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ขององค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง

กิจกรรมวันไหว้ครู

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

THAILAND HIPHOP CHAMPIONSHIP 2022

ทีม Oh my gosh ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

ประกาศ ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น JUNIOR

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022

บรรยากาศการสอบประเมินพัฒนาการนักเรียน

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เด็กดีเด่น ประจำปี 2565

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปวงย้อยแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศการเปิดเรียน วันแรก

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ on-site วันแรกของโรงเรียนสาธิตฯ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เจ้าภาพงานศพ คุณแม่บัวลอย สดใส

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานศพ คุณแม่บัวลอย สดใส อายุ 85 ปี มารดาของ อาจารย์บุญรัตน์ สดใส