โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ที่ตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 053-885591,053-885583, โทรสาร. 0-5335-7099


#แผนกปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0-5388-5570-4, โทรสาร. 0-5335-7099


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนกปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Line ID โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Line ID : Satit.cmru.ac.th