โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

***สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ


 

 

ข้อมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562

 

 

***สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ