โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

น้องจอมขวัญ นักเรียนชั้น ป.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแฟชั่นโชว์ รุ่นอายุ 9-13 ปี เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ โรบินสันแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่


เด็กหญิงอรจิรา มีบุญ ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่รุ่นอายุ 11 ปี ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 100 เมตร ผีเสื้อ 50 เมตร ผีเสื้อ 100 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร


เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 8 ปี & รางวัลพิเศษเหรียญทอง (100% WIN)  การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เกมแรพิด ประจำปี พ.ศ. 2559  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


ด.ช.ปราชญ์ มาลัย นักเรียนชั้นป.2/2 ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2016 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เมื่อวุนที่ 16 -17 กรกฎาคม 2559 ได้รับ 1 รางวัลถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมชนะเลิศอันดับที่ 8 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ2 เหรียญทองแดง. - และขอแสดงความยินดีกับด.ญ.อรจิรา มีบุญ นักเรียนชั้นป.5/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำโยปถัมฯ ไ้ด้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรางวัล


ด.ญ.ฐิติกาญจน์ บริรักษ์ ด.ญ.สุขุมาภรณ์ หมอดู ด.ญ.อภิสิริ อินมงคล และด.ญ.ชนัญธิดา ก๋องคำ ทีม OMG satit cmru. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัล Special award Secret Jouju Photogenic award goes to......Iren. การประกวด Secret Jouju Dance contest เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559


นักเรียนทีมเต้น โรงเรียนสาธิตฯ OMG.Satit CMRU. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One เป็นตัวแทนระดับภาค ได้เข้าชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ ทูบีนัมเบอร์วันสู่เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ตัวแทนโรงเรียนฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตร


ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดพระเนตรนิทรรศการ " ๑ ทศวรรษ การวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด และผลงานจิตรกรรม นามมีโฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารนามมี ถนนสาธรเหนือ กทม.


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพรีศิลป์ ธนากรสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดTop Model Thailand 2015 รุ่น SENIOR BOY ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


เด็กชายปราชญ์ มาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2016 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เมื่อวุนที่ 16 -17 กรกฎาคม 2559 ได้รับ 1 รางวัลถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับที่ 8 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ2 เหรียญทองแดง. - และเด็กหญิงอรจิรา มีบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำโยปถัมฯ ไ้ด้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรางวัล


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ประเภทต่อสู้ ณ โรงยิม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดย ด.ช.มุซอับ ถมเล็ก และด.ช.มูอัส ถมเล็ก นักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และด.ช.วิชญ์วิสิฐ จิตต์วิไล นักเรียนชั้นป.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน. 10 ปี สายเขียว และรางวัลนักกีฬาดาวรุ่งจอดเยี่ยม ประเภทพุ่มเซ่


เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ CMU Swimming Cup 2016 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ณ สระว่ายน้ำรุจิระวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย1. ด.ญ.อรจิรา มีบุญ นักเรียนชั่นป.5ได้รับรางวัล 1 ถ้วยรางวัล 3 เหรียญทองแดง 2. ด.ญ.พิชญธิดา เมืองวงค์ นักเรียนชั้นป.3 ได้รับ 1 ถ้วยรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง 3. ด.ช.ณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์ นักเรียนชั่นป.3 ได้รับ 1 ถ้วยรางวัล 4.ด.ช.ปราชญ์ มาลัย นักเรียนชั้นป.2 ได้รับ 1ถ้วยรางวัล 1เหรียญทอง และ2 เหรียญเงิน


เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 8 ปี & รางวัลพิเศษเหรียญทอง (100% WIN)  การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เกมแรพิด ประจำปี พ.ศ. 2559  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


เหงือกน้อยฉลามน้อยคนเก่ง...ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ปราชญ์ มาลัย นักเรียนชั้นป.2 ได้รับ 1 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 1 เหรียญทองแดง และด.ญ.พิชญธิดา เมืองวงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล รุ่นอายุ 8 ปี หญิง และได้รับ 2 เหรียญทอง และ 5 เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ MFU Swimming Championship มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


หนูน้อยชายแดนใต้...ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุขุมาภรณ์ หมอดู นักเรียนชั้นป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย เกียรติบัตร และรับเงินรางวัล 2,000 บาท จากการประกวดหนูน้อยชายแดนใต้ เมื่อวันที่3-4 กันยายน 2559 ในงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. หนึ่งในโครงการเทสโก้โลตัสประชารัฐร่วมใจ ณ เทสโก้โลตัส สาขาเชียงใหม่คำเที่ยง


ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัย North เชียงใหม่


การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬา 700 ปี วันที่ 25 ก.ย.59 ด.ช.ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์ ชั้นป. 3/2 ได้เหรียญเงิน ประเภทว่ายฟรีสไตร์ 100 ม. รุ่นอายุ 8 ปีชาย


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรจิรา มีบุญ ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่รุ่นอายุ 11 ปี ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 100 เมตร ผีเสื้อ 50 เมตร ผีเสื้อ 100 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร


ของแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพิชญธิดา เมืองวงศ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองกรรเชียง 50 เมตร รุ่น 8 ปี หญิง ชนะเลิศเหรียญทองกรรเชียง 100 เมตร รุ่น 8 ปี หญิง และชนะเลิศเหรียญทองแดงผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 8 ปี หญิง


ขอแสดงความยินดีกับ น้องจอมขวัญ นักเรียนชั้น ป.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแฟชั่นโชว์ รุ่นอายุ 9-13 ปี เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ โรบินสันแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่


ด.ช.ณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์ ได้รับรางวัล 2 ทอง 2 เงิน พร้อมกับ 1 ถ้วยรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่น 8 ปีชาย จากการแข่งขัน แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 7 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


โรงเรียนสาธิตฯ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ โดยด.ช.ธนชัย กองคำ นักเรียนชั้นป.6 และด.ช.จักรกฤษณ์ วาฤทธิ์ นักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น. โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภท ร.ร. ประถมขนาดใหญ่ โดยมีรองผอ.ฝ่ายนโยบายและแผนกล่าวต้อนรับ รายชื่อกรรมการ
1.นางมยุรา วรรณวัต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นายนพดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
จาก สพป.ชม.เขต 3


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน The 12th Thailand Nation Cheerleading Championship 2016 ณ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย Angel Team ของโรงเรียนเราคว้า 7 รางวัลได้แก่
- คะแนนสูงสุด Arm Motion Basic ระดับอายุ 7-12 ปี
- รองชนะเลิศอันดับ 1 Individual solo
- รองชนะเลิศอันดับ 6 Individual solo
- รองชนะเลิศอันดับ 7 Individual solo
วันที่ 2
- รองชนะเลิศอันดับ 4 Cheer Dance
- รองชนะเลิศอันดับ 7 Double Cheer Dance
- รองชนะเลิศอันดับ 11 Double Cheer Dance