โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพฤทธิ์ พรหมปัญญา และเด็กชายธนภัทร พันธ์สวัสดิ์ นักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขากีฬาและนันทนาการ รางวัลจากนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สำนักเทศบาลนครเชียงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ลานอนุสาวรรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่

 

#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย