โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 


#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ในโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (Chiang Mai the Happy City of Learning) ประจำปี 2566 วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลในโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (Chiang Mai the Happy City of Learning) ประจำปี 2566 โดยมีผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน คือ นายกันตพล วิชัยทา และนายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล ผลการแข่งขัน มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพุทธิโศภน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

โดยมี นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์