โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพักแรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 179 นาย เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2567 ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้สอบวิชาตามหลักสูตรลูกเสือ เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อไป 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายลูกเสือ 4. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์รูปภาพข่าว  คลิกดูภาพกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย