โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการฯและคณะครูให้การต้อนรับ อาจารย์สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , คณะผู้วิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ทำการวิจัยเรื่อง “ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคธัญพืชไม่ขัดสีของเด็กในประเทศไทย“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้และทัศนคติของการบริโภคธัญพืชไม่ขัดสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์รูปภาพข่าว  คลิกดูภาพกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย