โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมวันตรุษจีน มีกิจกรรมการแสดงและการเต้นประกอบเพลง ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลการประกวดคัดลายมือ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ทั้งระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


ดูรูปภาพกิจกรรมอื่นทั้งหมด ของโรงเรียน ได้ที่ลิงค์รูปภาพข่าว  คลิกดูภาพกิจกรรม


#satitcmru #สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ #สาธิตวอคอ #สาธิตวค. #กิจกรรมนักเรียน #โรงเรียนสาธิต #satit cmru #สาธิตมหาวิยทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #เรียนดีที่สาธิตฯ #กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ #CMRUสนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จาก Facebook โรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย