โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

บริษัท DynEd International ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความก้าวหน้าและผ่านระดับในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม DynEd เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จากโรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย