โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีพระสุนทรโวหาร(ภู่) กวีคนสำคัญของไทยและของโลก ในงานมีพิธีสดุดีสุนทรภู่ การแสดงละครอิงบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เรื่อง "พระอภัยมณี" การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จากโรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย