โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญารัตน์ ปัญญา นักเรียนชั้นป. 1/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดเล่านิทาน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ในงาน Chiangmai Book Fair ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ 29 มิถุนายน 2565

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จากโรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย