โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการโหวต หรือ smart vote ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า เบอร์ 1 นำทีมโดยพี่แชท เด็กหญิงกัญญาพัชร ศักดิ์เสือ ชั้นป. 6/2 ได้คะแนนโหวต 356 เสียง ในขณะที่เบอร์ 2 ทีมพี่หวาย เด็กชายกฤาณากร โพธิวงศ์ ได้คะแนนโหวจ 94 คะแนน ส่งผลให้เบอร์ 1 ทีมพี่แชทชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จากโรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย