โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสาธิตได้บรรยายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตในรูปแบบ CMRU Teaching model การรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และข้อคำถามจากผู้ปกครอง พร้อมกันนี้ได้มีการแจกเงินเรียนฟรี 15 ปีให้กับผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง

 

 

สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จากโรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย