โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น เป็นรับขวัญพวงคราม (ช่อที่32) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ คุณครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและสนุกสนานของพี่ๆน้องๆโรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สนใจ ติดตาม กิจกรรมมากมาย จากโรงเรียน คลิกติดตามได้ที่ Facebook คลิกเลย