โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Oh my gosh ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน THAILAND HIPHOP CHAMPIONSHIP 2022 รุ่น Junior (อายุ 7-12 ปี) รอบ FINAL ณ ULTRA ARENA HALL , SHOW DC MALL กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565