โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สอบสัมภาษณ์ ทดสอบความสามารถ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อเข้าเรียนในระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกนักเรียนจะประกาศให้ทราบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านทาง facebook เพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

273288482_5583512841675097_4043572550451572308_n.md.jpg 273296253_5583509618342086_9115890419461962716_n.md.jpg 273424236_5583510031675378_5735361565806293502_n.md.jpg 273581204_5583509711675410_980091475390446858_n.md.jpg 273586932_5583515541674827_251341523078621994_n.md.jpg 273590914_5583510348342013_5953447349285872618_n.md.jpg 273619701_5583512091675172_348974162262699865_n.md.jpg 273673268_5583511721675209_7300887200975417343_n.md.jpg 273682537_5583511245008590_5475213148294231375_n.md.jpg 273713440_5583505808342467_1044355807607619059_n.md.jpg 273898489_5583509805008734_2115496772389164521_n.md.jpg