โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญาณ์ ปวงย้อยแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

และท่านเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เด็กดีเด่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที 12 กุมภาพันธ์ 2565


274034935_5587168691309512_8293273806958266053_n.md.jpg
273579831_5587168904642824_4661988882238174057_n.md.jpg