โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : พวงครามนิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

แวะทักทาย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุุกท่าน สาธิตนิวส์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีการศึกษา 2562 นะคะ ในภาคเรียนที่ 2 นี้เรามีข่าวสารมากมายนํา เสนอให้ผู้อ่านทุกท่านเหมือนเช่นเคย โดยเราแบ่งหัวข้อข่าว เป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • รอบรัวสาธิต
  • ผลงานนักเรียน
  • กิจกรรมโรงเรียน


ขอบพระคุุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิตฯ ตลอดปีการศึกษา 2562 มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะยังคงติดตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิตฯ ในปี การศึกษา ต่อ ๆ ไปนะคะ

แล้วพบกันใหม่ค่ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์