โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : พวงครามนิวส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

แวะทักทาย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน สาธิตนิวส์ฉบับนี้เป็นเล่มที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 นะคะ ในภาคเรียนที่ 1 นี้
เรามีข่าวสารมากมายนำเสนอให้ผู้อ่านทุกท่านเหมือนเช่นเคย โดยเราแบ่งหัวข้อข่าวเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • รอบรั้วสาธิต
  • ผลงานนักเรียน
  • กิจกรรมโรงเรียน

ขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิตฯ ตลอดปีการศึกษา 2562 มาโดย
ตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะยังคงติดตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิตฯ ในปีการศึกษา
ต่อๆ ไปนะคะ

แล้วพบกันใหม่ค่ะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์