โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : พวงครามนิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

แวะทักทาย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน สาธิตนิวส์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 นะคะ
ในภาคเรียนที่ 2 นี้เรามีข่าวสารมากมายน�าเสนอให้ผู้อ่านทุกท่านเหมือนเช่นเคย โดยเราแบ่ง
หัวข้อข่าวเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  •           รอบรั้วสาธิต
  •           ผลงานนักเรียน
  •           กิจกรรมโรงเรียน

ขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิตฯ ตลอดปีการศึกษา 2561
มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะยังคงติดตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิตฯ
ในปีการศึกษาต่อๆ ไปนะคะ

แล้วพบกันใหม่ค่ะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์